Consells de tot el que vostè ha de saber a l'hora de contractar un pintor:

  • Busqui sempre un pintor o empresa de pintura professional amb referències que puguin ser comprovables o contrastables.
  • És important que l'empresa de pintura disposi de tots els permisos en regla, assegurances de responsabilitat i que es trobi al corrent de pagament amb Hisenda i la Seguretat Social.
  • Que el professional i l'empresa de decoració i pintura detalli l'oferta de forma clara.
  • Definir clarament l'objectiu de les tasques sol·licitades, quantitat i qualitat de materials, textures i colors triats.
  • Sol·licitar un pressupost detallat (es calcula basant-se m2).
  • Armar un cronograma de tasques.
  • Assegurar que es disposen de totes les eines i materials abans de començar la feina.
  • Pautar una data de lliurament precisa del treball acabat.
  • Aclarir des d'un començament que es restarà del pagament convingut, descomptar un tant per cent per cada dia de demora en la finalització de les obres.
  • Convenir el pagament total dels serveis quan es finalitzi l'obra.